FÖRETAGET           

Nytillverkning och renovering

En stor del av Arcos nytillverkning är kundanpassade produkter. Våra cylindrar används ofta under tuffa förhållanden och det har gett oss erfarenhet av att konstruera driftsäkra lösningar. Konstruktionen sker i nära samarbete med kunden både vid nytillverkning och renovering. Renovering av cylindrar, oavsett fabrikat, är en stor del av Arcos verksamhet. Ofta sker en modifiering av cylindern för att uppnå större utnyttjandegrad och minska framtida problem. Allt i samarbete med kunden.         
 

Konstruktion, dokumentation och garanti

Här konstruerar och utvecklar vi lösningar för de flesta förhållanden. Vi arbetar i auto-cad och upprättar alltid ritningar och dokumentation på såväl nytillverkade som renoverade cylindrar vilket innebär full spårbarhet för varje tillverkad detalj.
Full garanti utgår för såväl nytillverkning som renovering.
 

Lego

Vår flexibla maskinpark står även till Ert förfogande för legobearbetning.
 

Export till utlandet – vår hemmaplan

Eftersom en stor del av vår produktion går på export är vi vana vid samarbete med konsulter och internationella kontrollorgan.
 

Soliditet

Arcos Hydraulik AB innehar högsta kreditvärdighet enligt UC Risk

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
         
       

Kvalitet och miljö

Arcos Hydraulik AB har  ISO-certifiering.Kvalitetspolicy, Miljöpolicy & Arbetsmiljöpolicy.