S-601

Hydraulisk spritrörsoscillator.

Lång livslängd, hög driftsäkerhet, ingen motor som slits, kräver ingen service, konstant hastighet i båda riktningarna, och ändring av rörelseriktning utan fördröjning är några av kännetecknen för Arcos S-601.
   
Oscillatorn består av två enheter: en mekanisk oscilleringscylinder med integrerat ventilblock samt ett elektroniskt styrsystem för placering i elskåp. Den elektroniska styrningen kan antingen anslutas till en processdator eller styras direkt t.ex från en manöverpulpet.
                             
• Tillverkad i syrafast stål.
• Steglös justering av slaglängd och hastighet.
• Hastighetsområde 3-300 mm/min.
• Dragkraft max 25000N.
• Max slaglängd 310 mm.
• Ändring av rörelseriktning utan fördröjning.
• S-601 finns i två utförande: manuell justering av hastighet med flödesventil, alternativt fjärrmanövrering med proportionalventil.
• Låg oljeförbrukning.
• Styrsystem och oscillator har alla signaler som krävs för en säker drift. • Vikt 36 Kg.