Specialprodukter

Vi tillverkar även andra produkter för speciella funktioner, som till exempel: flödesdelare, gripskopecylindrar, plunchcylindrar, presscylindrar och roterande kopplingar så kallade ”svivlar”.


Svivlar

Volymflödesdelare