Volymflödesdelare

Arcos tillverkar flödesdelare för volymsynkronisering av upp till 4 st hydraulcylindrar.
Flödesdelaren kan göras för volymer upp till 4 x 24 liter, och förses med givare för att styra slagvolymen.