Arcos Hydraulik AB

Mer än dubbelt så starka

Vårt arbetssätt

 

Möte

Mötet är en viktig del hos oss på Arcos. Varje dag har en människa över 100 möten och hos oss behandlas alla möten lika oavsett som det är mötet mellan kollegor eller med kund. När människor möts uppstår nya idéer och tankar, därför är mötet det naturliga första steget när du funderar på att köpa din cylinder hos oss. Oavsett om mötet sker via telefon eller fysiskt kommer du bli bemött av kunniga säljare som tillsammans med er kommer fram till vilken cylinder som kommer fungera bäst för ert ändamål.

 

Konstruktion

Efter överenskommelse om vilken typ av cylinder ni vill ha och var den ska sitta slussas er order vidare till vår konstruktionsavdelning. På vår konstruktionsavdelning sitter tre konstruktörer som arbetar med nytillverkning och renovering av hydraulcylindrar. Våra konstruktörer tar fram förslag och ritar er tänkta cylinder i AutoCAD, de kan även hjälpa till att ge förbättringsförslag för att öka utnyttjandegraden på er cylinder. Vill ni läsa mer om de konstruktioner vi gör klickar du här.

 

Tillverkning

En konstruerad och ritningsgodkänd cylinder går vidare till produktion där våra medarbetare tar över ansvaret att tillverka er cylinder. Medan komponeneterna tillverkas och passerar genom vår moderna maskinpark följer full spårbarhet och kvalitetskontroller på vägen. Våra montörer kontrollerar, mäter, provtrycker och allt dokumenteras. Innan er cylinder är redo för leverans målas den antingen hos oss eller hos externt ytbehandlingsmåleri.

 

Leverans

Er cylinder är leveransklar efter den genomgått en sista kontroll och vi sett att all dokumentation finns samlad. Sista anhalten innan leverans är godsavdelningen som ser till att er cylinder packas enligt önskemål och säkerställer att leveransen kan genomföras på ett säkert och tryggt vis. När leveransen genomförts skickas all dokumentation i form av provtryckningsprotokoll och ritningar till er. Allt som hör cylinder till sparas hos oss och används som underlag när ni i framtiden vill renovera cylindern eller ni vill beställa fler av samma sort. Alla komponeter och artiklar vi använder i våra konstruktioner upprättas ritning på samt artikelmärks vilket gör att vi snabbt kan tillverka och tillhandahålla reservdelar till era cylindrar.

 

 

 

Bli en av våra nöjda kunder

Ansvar | Samarbete | Tydlighet

KONTAKT


Teknikergatan 5
SE-781 70 Borlänge
SWEDEN

Phone +46 (0)243 - 820 75
Fax +46 (0)243 - 102 82
E-mail email@arcos.se