Arcos Hydraulik AB

Mer än dubbelt så starka

Konstruktion, en grundsten i vår verksamhet

 

I över 40 år har vi på Arcos byggt upp en unik kompetens och erfarenhet av att konstruera hydraulcylindrar. Idag är vi en av de ledande aktörerna när det kommer till att utveckla nya cylindrar tillsammans med våra kunder. Hos oss finns en konstruktionsavdelning vilken består av tre konstruktörer som arbetar med att rita, skapa och finna förbättringar på de hydraulcylindrar vi tillverkar och renoverar. Vår konstruktionsavdelning med sin erfarenhet är en av de anledningar varför du ska välja Arcos som din cylinderleverantör

 

Konstruktion av nya och specialtillverkade cylindrar

 

På Arcos finns väldigt lite serietillverkning av cylindrar, vår inriktning är komplicerade kundanpassade cylindrar som kräver sin kunskap för att kunna tillverka. För att kunna erbjuda våra kunder denna typ av cylindrar har vi en konstruktionsavdelning som arbetar med att ta fram ritningar och underlag till våra kunders önskade cylindrar. För att våra konstruktörer ska kunna tillverka er cylinder behöver de veta inbyggnadsmått och användningsområde, med den informationen till hands kan de ge er ett förslag på en cylinder som kommer fungera för ert ändamål.

 

Våra konstruktörer arbetar i AutoCAD och upprättar ritningar samt artikelnumrerar cylindrar och alla ingående detaljer. Ritningar, dokumentation, sammanställningar tillhandahålls er efter leverans. Alla dokument som rör er cylinder arkiveras hos oss och finns tillgängliga när ni behöver dem, främsta anledningen är dock att allt finns uppritat, berett och redo att användas igen när ni vill köpa er nästa cylinder.

 

Våra konstruktörer är utbildade inom lagrings- och tätningstyper för olika applikationer vad avser medium, temperaturer och friktion och hjälper gärna till att ta fram de bästa tätningstyperna för just er konstruktion. Våra konstruktörer finns alltid att fråga om ni behöver hjälp med att ta fram en passande tätning eller vill veta hur en ny typ av tätning kan förbättra er cylinder.

 

Konstruktion vid renovering av hydraulcylindrar

 

Alla renoveringar som passerar vår verkstad, passerar våra konstruktörer. Våra konstruktörer ansvarar för uppmätning av hydraulcylinderns komponenter och ritar dem i AutoCAD. När du renoverar din cylinder hos oss ser våra konstruktörer över hela cylindern, bestämmer vilka delar som kan återanvändas och anpassar den renoverade cylindern efter era önskemål och ger förslag på förbättringar.

 

När ni väljer att renovera er cylinder hos oss ser våra konstruktörer till att ni får en ritning av er cylinder tillsammans med vid avslutad renovering tillhandahållen dokumentation. Vi arkiverar dokumentationen och använder som framtida underlag när ni väljer att renovera hos oss igen. Tack vare detta kan vi se hur många gånger er cylinder blivit renoverad och vilka åtgärder som tidigare genomförts. 

 

Färdiga cylindrar att använda i er konstruktion

 

För er som använder solid components kan ni klicka nedan för att använda cylindrar ut vårt standardsortiment i er konstruktion.

http://www.solidcomponents.com/company/default.asp?SCCC=SCCWI38BV&Lang=46

 

 

 

Bli en av våra nöjda kunder

Ansvar | Samarbete | Tydlighet

KONTAKT


Teknikergatan 5
SE-781 70 Borlänge
SWEDEN

Phone +46 (0)243 - 820 75
Fax +46 (0)243 - 102 82
E-mail email@arcos.se