Arcos Hydraulik AB

Mer än dubbelt så starka

S-160

S-160 är en dubbelverkande hydraulcylinder avsedd för medeltung industridrift och tung mobil drift. I nära samarbete med våra kunder har vi löst önskemålen om maximal funktion och enkelt underhåll till en låg totalkostnad. I standardutförande lackeras cylindern. Krävs ett bättre korrosionsskydd kan beläggning göras med kemisk nickel. Nickelbeläggningen skyddar inte mot oxiderande syror, men klarar surhetsgrader från pH 4 och uppåt.

  • Cylindern tillverkas i stål SS 2172, 20/30 MPa och i syrafast utförande, SS 2343, 16/25 MPa.
  • Dimensioner: Ø40 - 200. ISO-standard 6020/1. Kan fås med lägesgivare.
  • Har sex alternativa infästningsmöjligheter.
  • Konstruerad så att ingen metallisk kontakt kan uppstå mellan rörliga delar.
  • Konstruerad för hög tillgänglighet, lång livslängd och enkelt underhåll.
  • Standard utrustad med U-manschetter i två varianter, för mobilt bruk utrustas cylindern med kompakttätning på kolv.

 

 Katalog S-160
         
 Cadsolider

 

Bli en av våra nöjda kunder

Ansvar | Samarbete | Tydlighet

KONTAKT


Teknikergatan 5
SE-781 70 Borlänge
SWEDEN

Phone +46 (0)243 - 820 75
Fax +46 (0)243 - 102 82
E-mail email@arcos.se