Arcos Hydraulik AB

Mer än dubbelt så starka

Renoveringsprocessen

 

Intresserad av hur det går till när er cylinder kommer till oss för renovering? Här kan du i stora drag följa processen och se varför du ska välja Arcos för dina renoveringsbehov.

 

  • Första steget när en cylinder ankommer är att den registreras, märks upp med ordernummer samt fotograferas.
  • Era önskemål och observationer dokumenteras som arbetsinstruktioner innan demontage.
  • Vid demontage plockas cylindern isär och tvättas.
  • Cylindern mäts upp och konstruktion bedömer vilka åtgärder som bör genomföras samt ritar upp de föreslagna åtgärderna innan produktionsstart.
  • Cylinderns ingående delar putsas, tätningar byts ut, nya delar svarvas fram och cylindern monteras ihop igen.
  • Det sista stegen i renoveringsprocessen är provtryckning, målning och märkning med skylt enligt kundönskemål innan den packas för att gå tillbaka till kund.

 

Alla våra renoveringar levereras med provtryckningsprotokoll, sammanställningsritning och tillhörande reservdelslista där alla komponenter är artikelnumrerade för full spårbarhet. Hos oss spar vi all dokumentation och kan därför i framtiden, när ni väljer att renovera hos oss igen, se tillbaka på hur er cylinder renoverades sist och vilka delar som genomgick vilka åtgärder.

 

  

Bli en av våra nöjda kunder

Ansvar | Samarbete | Tydlighet

KONTAKT


Teknikergatan 5
SE-781 70 Borlänge
SWEDEN

Phone +46 (0)243 - 820 75
Fax +46 (0)243 - 102 82
E-mail email@arcos.se