Arcos Hydraulik AB

Mer än dubbelt så starka

Volymflödesdelare

Arcos tillverkar flödesdelare för volymsynkronisering av upp till 4 st hydraulcylindrar.
Flödesdelaren kan göras för volymer upp till 4 x 24 liter, och förses med givare för att styra slagvolymen.

Bli en av våra nöjda kunder

Ansvar | Samarbete | Tydlighet

KONTAKT


Teknikergatan 5
SE-781 70 Borlänge
SWEDEN

Phone +46 (0)243 - 820 75
Fax +46 (0)243 - 102 82
E-mail email@arcos.se